Uložení zakázaných ulic, silnic ?
  • Po otevření uložené trasy nejsou uloženy zakázané silnice. Ukáže se mi trasa bez zakázaných silnic. Při tom při zadávání průjezdního bodu hned označím silnice po kterých nechci jet.Trasu uložím a po následném otevření, načtení, vypočtení zakázané silnice nejsou uloženy.
  • 1 Comment sorted by
  • naemailujte prosim a popiste to trochu presneji
    jak zakazujete ulice...

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

In this Discussion