Uložení zakázaných ulic, silnic ?
  • Po otevření uložené trasy nejsou uloženy zakázané silnice. Ukáže se mi trasa bez zakázaných silnic. Při tom při zadávání průjezdního bodu hned označím silnice po kterých nechci jet.Trasu uložím a po následném otevření, načtení, vypočtení zakázané silnice nejsou uloženy.
  • 1 Comment sorted by
  • naemailujte prosim a popiste to trochu presneji
    jak zakazujete ulice...

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion