Uložení zakázaných ulic, silnic ?
  • Po otevření uložené trasy nejsou uloženy zakázané silnice. Ukáže se mi trasa bez zakázaných silnic. Při tom při zadávání průjezdního bodu hned označím silnice po kterých nechci jet.Trasu uložím a po následném otevření, načtení, vypočtení zakázané silnice nejsou uloženy.
  • 1 Comment sorted by
  • naemailujte prosim a popiste to trochu presneji
    jak zakazujete ulice...

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with OpenID

In this Discussion